AM9I6980

2020.09.30 Inauguracja

AM9I6705

2020.09.24 Senat

AM9I6313

2020.09.24 Uroczyste odsłonięcie portretu Rektora Seniora, Pożegnania, nominacje, nagrody

AM9I6220

2020.09.23 „Clean HME” Konferencja naukowa

AM9I6054

2020.09.23 „Clean HME” briefing prasowy

AM9I5790

2020.09.21 Konferencja „Euro Trans 2020”

AM9I5301

2020.09.17 Zebranie Kolegium US

AM9I5699

2020.09.17 Spotkanie Kolegium Rektorskiego z Radą Uczelni

AM9I5056

2020.08.31 Przekazanie insigniów władzy rektorskiej nowemu rektorowi

AM9I9230

2020.07.29 Wręczenie nagrody za udział w ankietyzacji

C5D_6508

2020.07.22 Zespół opracowujący mobilną stację sterylizacji, CBSFC US

AM9I9596

2020.07.09 DHC Michael North

AM9I4133

2020.06.18 Wybory Rektora

AM9I2935

2020.06.09 Debata Rektorska

AM9I9793

2020.04.23 Senat (online)

AM9I9410

2020.03.10 „Atomowi Żołnierze Wolności” – promocja książki

AM9I9349

2020.02.27 Senat

AM9I9032

2020.02.03 Podpisanie umowy o współpracy z bankiem GBS Bank Spółdzielczy

AM9I8944

2020.01.30 Senat

AM9I8734

2020.01.18 Rozpoczęcie 3 edycji kursu dla obywateli Ukrainy

AM9I5281

2020.01.10 Noc Biologów

AM9I4764

2019.12.20 Spotkanie wigilijne (pracownicy naukowi)

AM9I4195

2019.12.19 Senat

AM9I4002

2019.12.18 #DONTHEJT – zakończenie projektu

AM9I3674

2019.12.12 Uroczysta promocja doktorów oraz doktorów habilitowanych

AM9I2862

2019.12.06 Otylia Jędrzejczak na Uniwersytecie Szczecińskim

AM9I2602

2019.12.05 Otwarcie placówki Santander Bank

AM9I2239

2019.11.28 Senat

AM9I0681

2019.11.08 25-lecie działalności Koła Młodych Językoznawców US

AM9I0839

2019.11.08 Fizyka w Medycynie, finał konkursu

DSC_1529

2019.10.24 Senat

DSC_1405

2019.10.23 Ambasador ChRL na Uniwersytecie Szczecińskim

C5D_5039

2019.10.22 Pomerania Nostra – uroczyste wręczenie nagrody Dr Uwe Schroderowi

DSC_1166

Mały Poliglota – Uniwersytet Dziecięcy

DSC_0962

2019.10.11 Młodzieżowy Uniwersytet Szczeciński – Inauguracja

DSC_0911

2019.10.08 Obrady Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki

DSC_0673

2019.10.03 Inauguracja roku akademickiego

DSC_0051

2019.09.26 Senat

DSC_9862

2019.09.23 Konferencja naukowa „POTOR – 6”

DSC_9254

2019.09.19 Spotkanie nowych władz dziekańskich oraz dyrektorów instytutów