AM9I3916

2021.06.21 prof. dr hab. Jörg Hackmann dyrektorem Międzynarodowego Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach