AM9I0217

2021.06.10 Promocja doktorów i doktorów habilitowanych

Link do pobrania zdjęć w większej rozdzielczości (aktywny do 14.07.2021):

https://uniwersytetszczecinski010-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fotograf_usz_edu_pl/EgMdj1MKiV1FiQtMz9m7IY4BLLk9VT8UtoHZF8_paFGSpA?e=b7RLcz