C5D_6508

2020.07.22 Zespół opracowujący mobilną stację sterylizacji, CBSFC US