DSC_3266

2018.12.13 Mianowanie doktorów i dr habilitowanych

Zdjęcia w większej rozdzielczości dostępne pod linkiem:
https://uniwersytetszczecinski010-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fotograf_usz_edu_pl/Epa8CNiA8JJOs0qyl1UzNI0BFx-_8b-Fv0NVe8V-rzDSgA?e=2cqQgT