DSC_7538

2017.11.09 Debata Rektorska – Konstytucja dla nauki