C5D_9529

2017.07.14 Wykopaliska archeologiczne, okolice Stramniczki