AM9I6429

2021.11.22 Mobilny punkt szczepień na Uniwersytecie Szczecińśkim