AM9I1551

2021.10.14 Uroczyste posiedzenie Senatu US – 75 lat ekonomii