AM9I7681

2021.06.30 Uroczyste pożegnanie emerytowanych pracowników Instytutu Pedagogiki

Link do zdjęć w większej rozdzielczości (dostępny z domeny ust.edu.pl):

https://uniwersytetszczecinski010-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fotograf_usz_edu_pl/En2TLcfu7RhDhpqQhptLkawBkNVPAG2IW0g4svJyTF9Unw?e=m1Pnqy