AM9I8038

2021.12.29 Podpisanie listu intencyjnego o współpracy z Fundacją Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych.

AM9I6882

2021.12.13 Podpisane listu intencyjnego o współpracy z Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną w Szczecinie

AM9I6714

2021.11.24 Konsekwencje zmian demograficznych dla rolnictwa – konferencja naukowa

AM9I6543

2021.11.23 Senat

AM9I6429

2021.11.22 Mobilny punkt szczepień na Uniwersytecie Szczecińśkim

AM9I6084

2021.11.19 Muzeum Geologiczne – przekazanie kolekcji eksponatów pani Beaty Zielińskiej

AM9I5857

2021.11.19 Wizyta Ambasadora RFN

AM9I5198

2021.11.18 Uroczysty Senat poświęcony pamięci prof. dra hab. Edwarda Włodarczyka

AM9I5570

2021.11.18 WEFiZ – spotkanie z radą pracodawców

AM9I4487

2021.11.02 Pogrzeb prof. Kazimierza Sawickiego

AM9I4132

2021.10.28 Senat

AM9I3943

2021.10.27 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej prof. Franciszka Gronowskiego

AM9I3787

2021.10.25 Zjazd Katedr Marketingu

AM9I2849

2021.10.15 Wizyta Wiceministra Edukacji

AM9I1551

2021.10.14 Uroczyste posiedzenie Senatu US – 75 lat ekonomii

AM9I0980

2021.10.07 Wizyta wiceprezesa PZPN Macieja Mateńko u J.M. Rektora

AM9I0905

2021.10.06 Podpisanie umowy na remont na WPiA

AM9I0810

2021.10.05 Podsumowanie realizacji zadania w projekcie INT128 Interreg VA

0026AM9I8872

2021.09.30 Inauguracja roku akademickiego

AM9I8347

2021.09.29 Senat

AM9I8180

2021.09.28 Nominacje do Międzynarodowego Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych US w Kulicach

AM9I7685

2021.09.20 Przedłużenie umowy o współpracy z Santander – ABK

AM9I7519

2021.09.13 Podpisanie porozumienia o współpracy – Szkoły Sportowe

AM9I7274

2021.09.08 Winda na Wydziale Prawa i Administracjii

AM9I7130

2021.09.06 prof. Grzegorz Kołodko z wizytą u J.M. Rektora

AM9I5474

2021.09.03 Spotkanie Rektora z dyrektorem Instytutu Francuskiego w Polsce

AM9I7681

2021.06.30 Uroczyste pożegnanie emerytowanych pracowników Instytutu Pedagogiki

AM9I6888

2021.06.29 Podpisanie umowy z Północną Izbą Gospodarczą

AM9I4396

2021.06.23 MKDUS

AM9I3916

2021.06.21 prof. dr hab. Jörg Hackmann dyrektorem Międzynarodowego Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach

AM9I4110

2021.06.22 Podpisanie umowy z gminą Kołbaskowo

AM9I3395

2021.06.16 Podpisanie umowy o współpracy z OHP

AM9I0217

2021.06.10 Promocja doktorów i doktorów habilitowanych

AM9I1071

2021.06.10 Wizyta Ambasadora Wietnamu

AM9I4349

2021.06.01 Kacper Smoliński, student US brązowym medalistą PKO Ekstraklasy

AM9I3693

2021.05.27 Plebiscyt Menedżer Roku, Binowo Park Golf Club

AM9I1563

2021.04.29 Posiedzenie Senatu US

AM9I1292

2021.04.26 Herbarium – spotkanie zespołu projektowego

AM9I0534

2021.04.12 Ceremonia pogrzebowa Rektora Seniora US prof. Edwarda Włodarczyka

AM9I8596

2021.03.18 Nominacje na pełnomocników