AM9I3693

2021.05.27 Plebiscyt Menedżer Roku, Binowo Park Golf Club

AM9I1563

2021.04.29 Posiedzenie Senatu US

AM9I1292

2021.04.26 Herbarium – spotkanie zespołu projektowego

AM9I0534

2021.04.12 Ceremonia pogrzebowa Rektora Seniora US prof. Edwarda Włodarczyka

AM9I8596

2021.03.18 Nominacje na pełnomocników

AM9I8356

2021.03.15 Nominacje na pełnomocników

AM9I8106

2021.03.02 Katedra Unesco na Uniwersytecie Szczecińskim – konferencja prasowa

AM9I7126

2021.02.23 Spotkanie z prezesem Radia Szczecin

AM9I6125

2021.02.16 Podpisanie umowy z gminą Międzyzdroje

AM9I4996

2021.01.28 Uroczyste wręczenie medali Komisji Eduakcji Narodowej

AM9I4746

2021.01.25 Podpisanie umowy z GRUPA AZOTY Z.Ch.Police

AM9I4339

2020.12.23 Nominacje członków Rady Uczelni, Dziekanów oraz Dyrektorów Instytutów

AM9I2577

2020.12.10 Uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych

AM9I7665

2020.10.02 Szkolenie BHP

AM9I6980

2020.09.30 Inauguracja

AM9I6705

2020.09.24 Senat

AM9I6313

2020.09.24 Uroczyste odsłonięcie portretu Rektora Seniora, Pożegnania, nominacje, nagrody

AM9I6220

2020.09.23 „Clean HME” Konferencja naukowa

AM9I6054

2020.09.23 „Clean HME” briefing prasowy

AM9I5790

2020.09.21 Konferencja „Euro Trans 2020”

AM9I5301

2020.09.17 Zebranie Kolegium US

AM9I5699

2020.09.17 Spotkanie Kolegium Rektorskiego z Radą Uczelni

AM9I5056

2020.08.31 Przekazanie insigniów władzy rektorskiej nowemu rektorowi

AM9I9230

2020.07.29 Wręczenie nagrody za udział w ankietyzacji

C5D_6508

2020.07.22 Zespół opracowujący mobilną stację sterylizacji, CBSFC US

AM9I9596

2020.07.09 DHC Michael North

AM9I4133

2020.06.18 Wybory Rektora

AM9I2935

2020.06.09 Debata Rektorska

AM9I9793

2020.04.23 Senat (online)

AM9I9410

2020.03.10 „Atomowi Żołnierze Wolności” – promocja książki

AM9I9349

2020.02.27 Senat

AM9I9032

2020.02.03 Podpisanie umowy o współpracy z bankiem GBS Bank Spółdzielczy

AM9I8944

2020.01.30 Senat

AM9I8734

2020.01.18 Rozpoczęcie 3 edycji kursu dla obywateli Ukrainy

AM9I5281

2020.01.10 Noc Biologów

AM9I4764

2019.12.20 Spotkanie wigilijne (pracownicy naukowi)

AM9I4195

2019.12.19 Senat

AM9I4002

2019.12.18 #DONTHEJT – zakończenie projektu

AM9I3674

2019.12.12 Uroczysta promocja doktorów oraz doktorów habilitowanych

AM9I2862

2019.12.06 Otylia Jędrzejczak na Uniwersytecie Szczecińskim