AM9I7296

2022.10.13 Perły IEiF

AM9I7159

2022.10.11 ABK – konferencja prasowa „Career Center”

AM9I3647

2022.09.30 Inauguracja 2022/2023

AM9I6706

2022.10.01 Spacerek na Uniwerek

AM9I2808

2022.09.29 Senat

AM9I1209

2022.08.02 Zakończenie kursu języka polskiego

AM9I8092

2022.07.01 Absolutorium

AM9I7476

2022.06.22 Międzyzdroje 2030 – prezentacja strategii

AM9I7319

2022.06.22 MKDUS

AM9I6917

2022.06.14 Akademia Młodego Prawnika – zakończenie

AM9I6466

2022.06.14 Posiedzenie Rady Uczelni

AM9I5970

2022.06.09 Uroczysta promocja doktorów

AM9I5517

2022.06.06 Wizyta Ambasadora Rwandy

AM9I5334

2022.06.03 Zjazd Dziekanów wydziałów nauk ścisłych

AM9I4783

2022.06.01 Joachim Gauck – konferencja

AM9I3627

2022.04.06 Dzień otwarty

AM9I9180

2022.02.03 DITE meeting

AM9I9091

2022.01.21 Spotkanie prorektorów ds. studenckich zachodniopomorskich uczelni

AM9I8987

2022.01.18 Przekazanie kolekcji przypinek i odznak sportowych

AM9I8644

2022.01.13 Podpisanie porozumienia z ZZPN

AM9I8038

2021.12.29 Podpisanie listu intencyjnego o współpracy z Fundacją Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych.

AM9I6882

2021.12.13 Podpisane listu intencyjnego o współpracy z Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną w Szczecinie

AM9I6714

2021.11.24 Konsekwencje zmian demograficznych dla rolnictwa – konferencja naukowa

AM9I6543

2021.11.23 Senat

AM9I6429

2021.11.22 Mobilny punkt szczepień na Uniwersytecie Szczecińśkim

AM9I6084

2021.11.19 Muzeum Geologiczne – przekazanie kolekcji eksponatów pani Beaty Zielińskiej

AM9I5857

2021.11.19 Wizyta Ambasadora RFN

AM9I5198

2021.11.18 Uroczysty Senat poświęcony pamięci prof. dra hab. Edwarda Włodarczyka

AM9I5570

2021.11.18 WEFiZ – spotkanie z radą pracodawców

AM9I4487

2021.11.02 Pogrzeb prof. Kazimierza Sawickiego

AM9I4132

2021.10.28 Senat

AM9I3943

2021.10.27 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej prof. Franciszka Gronowskiego

AM9I3787

2021.10.25 Zjazd Katedr Marketingu

AM9I2849

2021.10.15 Wizyta Wiceministra Edukacji

AM9I1551

2021.10.14 Uroczyste posiedzenie Senatu US – 75 lat ekonomii

AM9I0980

2021.10.07 Wizyta wiceprezesa PZPN Macieja Mateńko u J.M. Rektora

AM9I0905

2021.10.06 Podpisanie umowy na remont na WPiA

AM9I0810

2021.10.05 Podsumowanie realizacji zadania w projekcie INT128 Interreg VA

0026AM9I8872

2021.09.30 Inauguracja roku akademickiego

AM9I8347

2021.09.29 Senat